Nowa stacja transformatorowa w ROD „Kalinka”.

Drukuj
Kategoria: Aktualności
Utworzono: wtorek, 05, wrzesień 2017

transformator.jpgW ramach realizacji programu „Unowocześniania infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych – ROD XXI wieku” na Walnym Zebraniu w 2016 r. podjęta została uchwała o wymianie stacji transformatorowej wchodzącej w skład sieci energetycznej ogrodu. Dalsza eksploatacja 44 letniego, często psującego się transformatora w ocenie ekspertów mogła stanowić zagrożenie dla środowiska i bezpieczeństwa działkowców. Rok czasu trwały prace polegające na wyłonieniu wykonawcy, opracowaniu projektu, zakupie materiałów i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń od operatora sieci energetycznej. Środki na powyższy cel zostały zabezpieczone w ramach opłaty inwestycyjnej wniesionej przez działkowców oraz zaciągniętej pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD w wysokości 20 tysięcy złotych. W dniu 30 sierpnia 2017 r. podpisany został protokół odbioru nowej linii napowietrznej SN 15 kV doprowadzającej energię elektryczną do transformatora oraz nowej słupowej stacji transformatorowej 15KV/0,4Kv-86kW, która zapewni bezawaryjną dostawę prądu działkowcom i ich następcom na kolejne kilkadziesiąt lat.

Ponadto dodatkowo doprowadzony został prąd do działek dotychczas nieużytkowanych, a obecnie zagospodarowanych przez działkowców. Ogółem kosz inwestycji wyniósł 62 tysiące złotych. Obecnie sieć energetyczna ogrodu oprócz nowego transformatora to niemalże 4,5 km podziemnej sieci energetycznej oraz 115 skrzynek elektrycznych z licznikami, która dostarcza prąd do 400 działek, domu działkowca, a także zasila system monitoringu ogrodu składający się z 11 kamer cyfrowych.
Marian Ostaszewski – Prezes Zarządu ROD „Kalinka”.

20170904_114658
20170904_114658
Energia 2017, f...
Energia 2017, fot.h.Siwkowski001
Energia 2017, f...
Energia 2017, fot.h.Siwkowski004
Energia 2017, f...
Energia 2017, fot.h.Siwkowski005
Energia 2017, f...
Energia 2017, fot.h.Siwkowski013
Energia 2017, f...
Energia 2017, fot.h.Siwkowski023
Energia 2017, f...
Energia 2017, fot.h.Siwkowski028
Energia 2017, f...
Energia 2017, fot.h.Siwkowski030
Energia 2017, f...
Energia 2017, fot.h.Siwkowski032
IMG_0011
IMG_0011
IMG_0020
IMG_0020
IMG_0023
IMG_0023
IMG_0024
IMG_0024
IMG_0052
IMG_0052

Facebook PZD

Copyright 2024. Joomla 1.7 templates. ROD "Kalinka" w Pile.