Walne Zebranie 2016

Drukuj
Kategoria: Aktualności
Utworzono: środa, 27, styczeń 2016

ZAPROSZENIE

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego Kalinka" w Pile zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00 (I termin) w Domu działkowca. W razie braku wymaganego quorum zebranie odbędzie się w II terminie t.j. w tym samym dniu o godz. 10.30. Uchwały walnego zebrania odbytego w drugim terminie, są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu. Prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek PZD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie powinien posiadać dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Wszyscy działkowcy otrzymają nowy Regulamin ROD, który obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.


Materiały sprawozdawcze wyłożone będą w dniu 16.04.2016 r w godz. 11.00 – 13.00 w Domu Działkowca.

Facebook PZD

Copyright 2024. Joomla 1.7 templates. ROD "Kalinka" w Pile.