Historia ROD Kalinka

Drukuj
Kategoria: Strefa Działkowca
Utworzono: wtorek, 03, listopad 2015

W 1979 r. ówczesny Zarząd Wojewódzki Polskiego Związku Działkowców w Pile – uwzględniając potrzeby mieszkańców Piły oraz ich dążenia do gospodarowania na działkach – podjął starania o przydzielenie odpowiedniego terenu. Pierwotnie władze miasta zaproponowały – jako teren przyszłego ogrodu – łąki znajdujące się miedzy rzeką Gwdą a drogą Piła – Kalina. Ogród miał zaczynać się na wysokości stacji PKP Piła Leszków i ciągnąć się w kierunku Piły Kaliny, od której to przyjęto nazwę ogrodu. Stąd wzięła się nazwa naszego ogrodu „Kalinka”.

Wiosną 1980 r. w czasie roztopów podniósł się poziom wody w rzece i woda zalała na okres kilku tygodni teren proponowanego ogrodu. Po zasięgnięciu opinii okolicznych mieszkańców organizatorzy doszli do wniosku, że sytuacja taka może powtarzać się w przyszłości – zrezygnowali z pierwotnie oferowanego terenu – nazwa „Kalinka” jednak pozostała.

W kolejnej ofercie wskazano tereny pastwisk i gruntów ornych administrowanych przez Gminę Szydłowo, bezpośrednio przyległych do terenu miasta Piły o powierzchni 23,34 ha. Znajdowały się one w pobliżu linii kolejowej Piła – Wałcz – przed stacja PKP Dolaszewo. Obok przebiegała droga Piła – Szydłowo. Proponowaną lokalizacje uznano za korzystną Propozycja została przyjęta. Są to tereny obecnego ROD „Kalinka”.

Teren miał różna strukturę. Należało go zrekultywować i zmeliorować, a w rejon bagien nawieść ziemi. Przygotowaniem terenu pod ogród zajęło się ówczesne Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych. Ogromnego wsparcia w tworzenie naszego ogrodu wniosły zakłady pracy z terenu miasta Piły.

5 maja 1980 r. w Sali widowiskowej Domu Kolejarza w Pile odbyło się zebranie założycielskie, na którym zostały wybrane władze statutowe naszego ogrodu, tj. zarząd, komisja rewizyjna i komisja rozjemcza. Pierwszym Prezesem Zarządu został Tadeusz Kowalczyk, Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej – Helena Grzelak, a Przewodniczącym Komisji Rozjemczej – Krzysztof Kurowski.

Biuletyn Informacyjny

W Biuletynie Informacyjnym KZ nr 6/2018 m.in. materiały z XX posiedzenia Krajowej Rady PZD z 14.03.2018 r., sprowadzanie z działalności Prezydium KR i Krajowej Rady PZD w roku 2017, otwarty plan pracy KR i Krajowego Zarządu na rok 2018, ocena projektu ustawy o zmianie niektórych ustawa w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego oraz informacja o szkoleniach dla nowych działkowców w okręgach PZD.

Więcej…

Informator Działkowca

Najnowsze wydanie Informatora Działkowca możesz już znaleźć na tablicach informacyjnych w swoim ogrodzie. Wśród najważniejszych informacji: "Nowy regulamin ROD wkrótce w ogrodach", "Wycinka drzew ozdobnych", "PZD ws. zmiany ustawy śmieciowej", "Dotacje dla ROD z budżetów gminy". Zachęcamy do czytania!

Więcej…

Zielona Rzeczpospolita

W najnowszym numerze „Zielonej Rzeczpospolitej” – Wiosna w ROD 2018 - Walne zebrania w ROD, który w następnym tygodniu trafi do wszystkich ogrodów przeczytać można o m.in. o rejestracji znowelizowanego statutu PZD, opłatach za wodę wg nowego prawa wodnego, budowie siedzib dla Zarządów ROD, stanowisku PZD w spr. projektu ustawy reprywatyzacyjnej i pracach nad nowelizacją Regulaminu ROD. Ponadto w numerze: Przewodnik po walnych zebraniach, bezpieczeństwie w ROD, zasadach wycinki drzew i krzewów oraz przepisach dot. budowy altan na działkach. Zachęcamy do czytania, również w wersji on-line ! Przypominamy, że Zielona Rzeczpospolita jest przeznaczona dla działkowców i rozprowadzana bezpłatnie przez Zarządy ROD. Więcej…

Facebook PZD

Copyright 2022. Joomla 1.7 templates. ROD "Kalinka" w Pile.