Historia ROD Kalinka

Drukuj
Kategoria: Strefa Działkowca
Utworzono: wtorek, 03, listopad 2015

W 1979 r. ówczesny Zarząd Wojewódzki Polskiego Związku Działkowców w Pile – uwzględniając potrzeby mieszkańców Piły oraz ich dążenia do gospodarowania na działkach – podjął starania o przydzielenie odpowiedniego terenu. Pierwotnie władze miasta zaproponowały – jako teren przyszłego ogrodu – łąki znajdujące się miedzy rzeką Gwdą a drogą Piła – Kalina. Ogród miał zaczynać się na wysokości stacji PKP Piła Leszków i ciągnąć się w kierunku Piły Kaliny, od której to przyjęto nazwę ogrodu. Stąd wzięła się nazwa naszego ogrodu „Kalinka”.

Wiosną 1980 r. w czasie roztopów podniósł się poziom wody w rzece i woda zalała na okres kilku tygodni teren proponowanego ogrodu. Po zasięgnięciu opinii okolicznych mieszkańców organizatorzy doszli do wniosku, że sytuacja taka może powtarzać się w przyszłości – zrezygnowali z pierwotnie oferowanego terenu – nazwa „Kalinka” jednak pozostała.

W kolejnej ofercie wskazano tereny pastwisk i gruntów ornych administrowanych przez Gminę Szydłowo, bezpośrednio przyległych do terenu miasta Piły o powierzchni 23,34 ha. Znajdowały się one w pobliżu linii kolejowej Piła – Wałcz – przed stacja PKP Dolaszewo. Obok przebiegała droga Piła – Szydłowo. Proponowaną lokalizacje uznano za korzystną Propozycja została przyjęta. Są to tereny obecnego ROD „Kalinka”.

Teren miał różna strukturę. Należało go zrekultywować i zmeliorować, a w rejon bagien nawieść ziemi. Przygotowaniem terenu pod ogród zajęło się ówczesne Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych. Ogromnego wsparcia w tworzenie naszego ogrodu wniosły zakłady pracy z terenu miasta Piły.

5 maja 1980 r. w Sali widowiskowej Domu Kolejarza w Pile odbyło się zebranie założycielskie, na którym zostały wybrane władze statutowe naszego ogrodu, tj. zarząd, komisja rewizyjna i komisja rozjemcza. Pierwszym Prezesem Zarządu został Tadeusz Kowalczyk, Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej – Helena Grzelak, a Przewodniczącym Komisji Rozjemczej – Krzysztof Kurowski.

Facebook PZD

Copyright 2024. Joomla 1.7 templates. ROD "Kalinka" w Pile.