WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE 2024 r.

Zarząd ROD „Kalinka” w Pile zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2023 r. (sobota) o godz. 10.00 (I termin) w Domu Działkowca. W razie braku wymaganego quorum zebranie odbędzie się w II terminie tj. w tym samym dniu o godz. 10.30. Uchwały walnego zebrania odbytego w drugim terminie, są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu. Prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek PZD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie powinien posiadać dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Materiały sprawozdawcze wyłożone będą w dniu 10.04.2024 r w godz. 10.00 – 12.00 oraz w dniu  12.04.2024 r. w godz. 16.00 - 18.00 w Domu Działkowca.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 2023 r.

Zarząd ROD „Kalinka” w Pile zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2023 r. (sobota) o godz. 10.00 (I termin) w Domu działkowca. W razie braku wymaganego quorum zebranie odbędzie się w II terminie tj. w tym samym dniu o godz. 10.30. Uchwały walnego zebrania odbytego w drugim terminie, są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu. Prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek PZD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie powinien posiadać dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Materiały sprawozdawcze wyłożone będą w dniu 14.04.2023 r w godz. 16.00 – 18.00 oraz w dniu  15.04.2023 r. w godz. 12.00 - 14.00 w Domu Działkowca.

 

WYMIANA LICZNIKÓW PRADU W 2023 R.

L.p. Nr działki   L.p. Nr działki
1 13   44 278
2 16   45 282
3 18   46 283
4 22   47 285
5 24   48 302
6 33   49 305
7 36   50 306
8 37   51 308
9 41   52 332
10 42   53 346
11 44   54 347
12 46   55 365
13 56   56 366
14 62   57 367
15 71   58 374
16 74   59 374
17 82   60 378
18 86   61 391
19 90   62 398
20 91   63 401
21 93   64 403
22 94   65 406
23 115   66 407
24 130   67 411
25 143   68 412
26 157   69 418
27 172   70 419
28 180   71 423
29 182   72 424
30 186   73 429
31 197   74 432
32 200   75 432
33 201   76 433
34 204   77 441
35 222   78 446
36 223   79 458
37 227   80 460
38 240   81 463
39 253   82 467
40 262   83 476
41 268   84 480
42 273   85 483
43 274      

ZAMKNIECIE BRAM ROD - ZIMA 2021/2022

KOMUNIKAT

Mając na względzie bezpieczeństwo infrastruktury ogrodu i mienia działkowców, Zarząd ROD "Kalinka" informuje, że od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r. nastąpi zamknięcie bram wjazdowych. Prosimy działkowców przed tym okresem o zabezpieczenie niezbędnych materiałów do prac prowadzonych na działkach w okresie zimowym. W tym okresie bramy będą otwierane wyłącznie w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia - na wezwanie służb ratowniczych. W przypadku sprzyjających lub niesprzyjających warunków pogodowych termin otwarcia bram może ulec nieznacznemu przesunięciu.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 2020 R

 

W ZWIAZKU Z NADAL TRWAJACYM STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO TERMIN WALNEGO ZEBRANIA ZOSTAŁ PRZESUNIETY NA OKRES PÓZNIEJSZY

 

O KLEJNYM TERMINIE ZEBRANIA DZIAŁOWCY ZOSTANĄ POINFORMOWANI POPRZEZ UMIESZCZENIE INFORMACJI NA TABLICACH OGŁOSZEŃ ROD "KALINKA".

OPŁATY Z TYTUŁU KORZYSTANIA Z DZIAŁKI BĘDĄ POBIERANE NA KONTO OGRODU W FORMIE ZALICZEK. INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT BĘDZIE ZAMIESZCZONA NA TABLICACH OGRODOWYCH I NA STRONIE INTERNETOWEJ – WWW. KALINKA.PILA.PL

Z POWODU WZROSTU OPŁAT ZA ŚMIECI OPŁATY OGRODOWE WZROSNĄ O 31 ZŁ W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO.

Wymiana liczników pradu w 2019 r.

Lp.

Nr działki

 

Lp.

Nr działki

1

32

 

24

263

2

34

 

25

265

3

39

 

26

266

4

41

 

27

267

5

66

 

28

277

6

78

 

29

301

7

118

 

30

321

8

159

 

31

355

9

163

 

32

368

10

167

 

33

405

11

168

 

34

437

12

171

 

35

442

13

207

 

36

443

14

208

 

37

521

15

218

 

38

531

16

224

     

17

225

     

18

230

     

19

232

     

20

233

     

21

245

     

22

256

     

23

260

     
         

Wymianę licznika uzgadniać z elektrykiem ogrodu: tel : 883 945 241

         

Zakupu licznika dokonuje działkowiec

   
         

Koszt wymiany 25 zł

     
         

Termin do 15 października 2019 r.

   

Informacja finansowa za 2017 r.

Zarząd ROD "Kalinka" zawiadamia, że w dniach  29.06 - 6.07.2018 r. można się zapoznać z inforacją finansową umieszczoną na tablicach ogłoszeń, dotyczacą prowadzenia ROD w 2017 r.

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2018 r.

 

Zarząd ROD „Kalinka” w Pile zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 (I termin) w Domu działkowca. W razie braku wymaganego quorum zebranie odbędzie się w II terminie tj. w tym samym dniu o godz. 10.30. Uchwały walnego zebrania odbytego w drugim terminie, są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu. Prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek PZD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie powinien posiadać dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Materiały sprawozdawcze wyłożone będą w dniu 14.04.2018 r w godz. 11.00 – 13.00 w Domu Działkowca

Zamknięcie bram ogrodu.

Mając na względzie bezpieczeństwo mienia działkowców i infrastruktury ogrodu, Zarząd ROD "Kalinka" informuje, że od 1 listopada 2017 r. do  31 marca 2018 r. nastąpi zamknięcie bram ogrodu. Prosimy działkowców przed tym okresem o zabezpieczenie niezbędnych matertiałów do prac prowadzonych na działkach  w okresie zimowym. W tym okresie bramy bedą otwierane wyłacznie w sytuacjach kryzysowych - na wezwanie służb ratowniczych. W przypadku sprzyjających lub niesprzyjających warunkółw pogodowych okres zamkniecia i otwarcia bram może ulec nieznacznemu przesunięciu.

 

 

 

Wyłączenie prądu w ROD "KALINKA" !!!

W związku z wymianą stacji transformatorowej na terenie ROD "KALINKA" w dniu 22.08.2017 r. od godz. 8.00 do dnia 23.08.2017 r. do godz. 20.00 (wtorek-środa) nastapi przerwa w dostawie prądu do działek.

Facebook PZD

Copyright 2024. Joomla 1.7 templates. ROD "Kalinka" w Pile.