ZASADY WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW

Drukuj
Kategoria: Komunikaty / Ogłoszenia
Utworzono: środa, 22, luty 2017

 

 

Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, która weszła w życie 17 czerwca 2017 r., w znacznym zakresie zmieniła dotychczasowe zasady usuwania drzew i krzewów – także na działkach w ROD.

Podkreślenia jednak wymaga, że działkowcy nie zostali objęci ogólnym wyłączeniem od uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów. Uprawnienie to zostało bowiem przyznane jedynie osobom fizycznym, które są właścicielami nieruchomości. Działkowiec zaś jest wprawdzie właścicielem nasadzeń, natomiast nieruchomość (działka) jest przez działkowca dzierżawiona.

Niemniej jednak nowelizacją wprowadzono znaczące zmiany w określaniu obwodów drzew, których wycinka nie wymaga zezwolenia - co wpływa na rozszerzenie zakresu swobody działkowców. Od 17 czerwca 2017 r. działkowiec może bowiem bez zezwolenia dokonać wycinki drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego;
  • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zmieniły się też zasady usuwania krzewów. Działkowiec może teraz bez zezwolenia usunąć krzew lub krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25 m². A zatem nie ma już znaczenia wiek krzewu, lecz powierzchnia, jaką krzewy zajmują.

Niezmienne pozostają zasady wycinki drzew i krzewów owocowych; działkowcy nadal mogą je usuwać z działki bez konieczności uzyskiwania zezwolenia organu administracji.

Wniosek o wycięcie drzew lub krzewów działkowiec winien złożyć do Wójta Gminy Szydłowo, na terenie której znajduje się ROD „Kalinka” za pośrednictwem Zarządu ROD „Kalinka”.

Wymagane dokumenty i sposób postepowania:

  1. Wniosek działkowca do Zarządu ROD „Kalinka” o wydanie wypisu z ewidencji działek potwierdzającego posiadanie prawa do działki.
  2. Wniosek o wycięcie drzew lub krzewów wg. wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Gminy Szydłowo.
  3. Rysunek lub mapa określający położenie drzewa lub krzewów w stosunku do granic działki.

Zamiar usunięcia drzew lub krzewów proszę zgłaszać w siedzibie Zarządu ROD „Kalinka” , lub telefonicznie 668 827 439.

UWAGA !!! samowolne usuniecie drzew lub krzewów (przy wymiarach powyżej dopuszczalnych norm) zagrożone jest wysoką karą grzywny.

Biuletyn Informacyjny

W Biuletynie Informacyjnym KZ nr 6/2018 m.in. materiały z XX posiedzenia Krajowej Rady PZD z 14.03.2018 r., sprowadzanie z działalności Prezydium KR i Krajowej Rady PZD w roku 2017, otwarty plan pracy KR i Krajowego Zarządu na rok 2018, ocena projektu ustawy o zmianie niektórych ustawa w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego oraz informacja o szkoleniach dla nowych działkowców w okręgach PZD.

Więcej…

Informator Działkowca

Najnowsze wydanie Informatora Działkowca możesz już znaleźć na tablicach informacyjnych w swoim ogrodzie. Wśród najważniejszych informacji: "Nowy regulamin ROD wkrótce w ogrodach", "Wycinka drzew ozdobnych", "PZD ws. zmiany ustawy śmieciowej", "Dotacje dla ROD z budżetów gminy". Zachęcamy do czytania!

Więcej…

Zielona Rzeczpospolita

W najnowszym numerze „Zielonej Rzeczpospolitej” – Wiosna w ROD 2018 - Walne zebrania w ROD, który w następnym tygodniu trafi do wszystkich ogrodów przeczytać można o m.in. o rejestracji znowelizowanego statutu PZD, opłatach za wodę wg nowego prawa wodnego, budowie siedzib dla Zarządów ROD, stanowisku PZD w spr. projektu ustawy reprywatyzacyjnej i pracach nad nowelizacją Regulaminu ROD. Ponadto w numerze: Przewodnik po walnych zebraniach, bezpieczeństwie w ROD, zasadach wycinki drzew i krzewów oraz przepisach dot. budowy altan na działkach. Zachęcamy do czytania, również w wersji on-line ! Przypominamy, że Zielona Rzeczpospolita jest przeznaczona dla działkowców i rozprowadzana bezpłatnie przez Zarządy ROD. Więcej…

Facebook PZD

Copyright 2020. Joomla 1.7 templates. ROD "Kalinka" w Pile.