NASZ RODOS

Drukuj
Kategoria: Kalinka
Utworzono: wtorek, 24, styczeń 2023

POLSKI ZWIAZEK DZIAŁKOWCÓW stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy im. Kalina Dolaszewo b/n, 64-920 Szydłowo

Charakterystyka ROD "Kalinka"


ROD "Kalinka" - widok z lotu ptaka.

ROD "Kalinka" założony został na przełomie lat 1980/81 na terenach pastwisk i gruntów ornych po uprzednim ich zrekultywowaniu, administrowanych przez Gminę Szydłowo, bezpośrednio przyległych do terenu miasta Piły o powierzchni 23,34 ha.

1. Zagospodarowanie ROD

Na terenie ogrodu znajdują się działki o powierzchni 400 m² w kształcie prostokąta o bokach 16 x 25 m. Działki posiadają własne ujęcia wody, tzw. studnie abisynki. Do działek doprowadzona jest energia elektryczna. Większość działek to działki o charakterze uprawowo - rekreacyjnym, posiadające część warzywną, część sadowniczą oraz urządzenia małej architektury, służące do rekreacji, wypoczynku i zabawy. Na większości działek posadowione są altany ogrodowe. Działki typowo rekreacyjne, na których przeznaczono niewielka część gruntu na warzywa i owoce stanowią znikoma część ogółu działek ROD. Działki te wykorzystywane są w szczególności do rekreacji i wypoczynku.


DZIAŁKA REKREACYJNA


DZIAŁKA REKREACYJNO-WARZYWNA


DZIAŁKA WARZYWNO-KWIATOWA

2. Infrastruktura ROD

Ogród posiada ogrodzenie zewnętrzne o długości 2300 m, w którym zamontowanych jest 5 bram wjazdowych i 8 bramek wejściowych oraz ogrodzenie wewnętrzne o długości ok. 500 m oddzielające 4 parkingi od działek. Ogród posiada wewnętrzny monitoring wyposażony w 12 kamer. Monitorowane są miejsca postojowe dla pojazdów, bramy wjazdowe, na których zainstalowane jest oświetlenie z czujnikami ruchu, główne aleje, Dom działkowca, plac zabaw oraz inne szczególnie wrażliwe obiekty.
Na terenie ogrodu znajdują się trzy miejsca do gromadzenia odpadów komunalnych.


PARKING – objęty monitoringiem


BRAMA WJAZDOWA NA TEREN ROD – monitorowana przez kamery

W miejscach o największym natężeniu ruchu działkowców zamontowanych zostało 7 tablic ogłoszeniowych, na których prezentowane są informacje z działalności PZD, ROD i inne o charakterze szkoleniowo-edukacyjnym i poradniczym dla działkowców.


TABLICA INFORMACYJNA – lokalizacja przy bramie wejściowej nr 1


ALEJA OGRODOWA – widok z kamery monitoringu

W centralnej części ogrodu posadowiony jest Dom Działkowca z tarasem, posiadający pomieszczenie biurowe, pomieszczenia magazynowe, 2 sale użytkowe, oraz pomieszczenie socjalno-kuchenne.


DOM DZIAŁKOWCA


DOM DZIAŁKOWCA – po termomodernizacji, w zimowej scenerii


TARAS – przy Domu Działkowca


TARAS – działkowcy, uczestnicy walnego zebrania


SALA UŻYTKOWA – "duża"


SALA UŻYTKOWA – "mała"

Pomieszczenie biurowe zlokalizowane w Domu Działowca służy do przechowywania dokumentacji ROD, odbywania zebrań Zarządu ROD, oraz pełnienia dyżurów przez członków Zarządu ROD.


POMIESZCZENIE BIUROWE


POMIESZCZENIE SOCJALNO – KUCHENNE


POMIESZCZENIE SOCJALNO – KUCHENNE

Dwa pomieszczenia magazynowe służące do przechowywania sprzętu, wykonywania drobnych napraw spawalniczych, ślusarskich, stolarskich itp.


POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE

Ogród posiada własną stację transformatorową, sieć energetyczną o długości ok. 3800 m oraz 170 skrzynek energetycznych, w których zamontowane są podliczniki działkowców.


STACJA TRANSFORMATOROWA

URZĄDZENIA ZABAWOWE NA PLACU ZABAW


PLAC ZABAW – widok z kamery monitoringu

3. Działalność Zarządu ROD na rzecz rodzin działkowych i społeczności lokalnych

a) współpraca z placówkami szkolnymi

Ogród zlokalizowany jest w znacznej odległość i od placówek szkolno-oświatowych z utrudnionym dojazdem ze względu na zły stan dróg i brak komunikacji miejskiej. Współpraca z tymi placówkami ma charakter okazjonalny. W trakcie wizyt dzieci i młodzieży prezentowane są działki, sposób uprawy warzyw i ich rozpoznawanie, propagowany jest proekologiczny sposób życia, dbanie o przyrodę itp.


POSADZENIE DRZEWEK NA TERENIE ROD


WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW

b) Dzień Działkowca, Dzień Dziecka

Obchody „Dnia Działkowca” w ROD "Kalinka" w Pile stały się tradycją. Od wielu lat działkowcy w tym dniu spotykają się w ogrodzie aby uroczyście obchodzić święto plonów. Nieznana jest data, kiedy narodził się w ogrodach działkowych zwyczaj obchodzenia działkowych dożynek. Wiemy na pewno, że w okresie międzywojennym działkowcy w Polsce bardzo uroczyście obchodzili święto plonów. Święto to, podobnie jak rolnicy, w naszym ogrodzie obchodzone jest w czasie, kiedy można ocenić efekty pracy na działkach, a równocześnie można zorganizować imprezy integrujące społeczność ogrodową. Zwyczaj uroczystych obchodów Dni Działkowca w Polsce jest kontynuowany przez wiele zarządów rodzinnych ogrodów działkowych, które wytworzyły własne tradycje wzbogacone o własne inicjatywy i działania. Zarząd naszego ogrodu również kontynuuje tą piękną tradycję organizując corocznie uroczyste obchody Dni Działkowca. Jest to najlepsza okazja aby pokazać rolę i znaczenie działki i ogrodów działkowych oraz ruchu ogrodnictwa działkowego dla rodzin działkowych, a także dla społeczności, w których żyjemy. Ogrody są terenami zielonymi, bardzo ważnymi dla dużych aglomeracji miejskich, które kształtują zdrowe środowisko dla człowieka. Pomimo, że wkroczyliśmy w XXI wiek, działka i ogrody działkowe są nadal potrzebne, zarówno ludziom tzw. III wieku jak i dla młodych rodzin z dziećmi, których w ostatnich latach coraz więcej jest w ogrodach działkowych. Działka nadal jest pomocą finansową a dla większości rodzin działkowych, niekiedy jedynym miejscem szeroko rozumianego wypoczynku. Codziennością stał się weekend na działce oraz urlop, a wielu naszych seniorów i nie tylko - przebywa na działce od wiosny do jesieni. Działka w naszym ROD jest działką rodzinną, na której pracują i wypoczywają rodzice, dzieci, dziadkowie i wnukowie.

Ogród zlokalizowany jest w znacznej odległość i od placówek szkolno-oświatowych z utrudnionym dojazdem ze względu na zły stan dróg i brak komunikacji miejskiej. Współpraca z tymi placówkami ma charakter okazjonalny. W trakcie wizyt dzieci i młodzieży prezentowane są działki, sposób uprawy warzyw i ich rozpoznawanie, propagowany jest proekologiczny sposób życia, dbanie o przyrodę itp.

c) Wystawy plonów

W ramach zadań inwestycyjnych i edukacyjnych realizowanych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kalinka” pozyskano dofinansowanie na:


KORSO - park miejski


KORSO - na wyspie w Pile

4. Pozyskiwanie środków przez ROD z Gmin, Powiatu, Urzędu Marszałkowskiego, Polskiego Związku Działkowców

W wystawie ponów i kwiatów „Korso” na terenie Piły corocznie biorą udział działkowcy z ROD „Kalinka”. Prezentowane przez nasz ogród stoiska wystawowe licznie odwiedzają mieszkańcy miasta, którzy z podziwem oglądają przygotowane kompozycje kwiatowe, wyhodowane na działkach owoce i warzywa oraz hodowany na działkach drobny inwentarz. W zamian za miłe i pochlebne opinie widzowie częstowani są pajdą chleba ze smalcem i kiszonym ogórkiem.

  • Remont i termomodernizację Domu Działkowca – 5000 zł od Krajowej Rady PZD
  • Wymianę urządzeń zabawowych na placu zabaw – 8000 zł od Krajowej Rady PZD
  • Wymianę stacji transformatorowej - 10 000 zł nisko oprocentowany kredyt od PZD
  • Dofinansowanie na tzw. projekty "miękkie" – dzień działkowca, dzień dziecka, konkursy o tematyce ekologicznej i przyrodniczej itp. – kwoty w wysokości 500 – 1000 zł, nagrody rzeczowe – Wójta Gminy Szydłowo, Prezydenta Piły i Starosty Pilskiego
  • Dofinansowanie na modernizację ogrodzenia – 40 000 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Facebook PZD

Copyright 2024. Joomla 1.7 templates. ROD "Kalinka" w Pile.