Zasady wjazdu Pojazdami na teren ROD "Kalinka"

Drukuj
Kategoria: Uchwały zarządu
Utworzono: wtorek, 19, sierpień 2014

 

UCHWAŁA Nr 3/2014

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego KALINKA

w Pile z dnia 04.04.2014 r.

w sprawie zasad wjazdu, wyjazdu i parkowania pojazdów osobowych, mechanicznych oraz innych pojazdów mechanicznych na teren ogrodu

Zarząd ROD w Pile działając na podstawie Uchwały Walnego Zebrania oraz § 85 pkt. 6 i 7 Regulaminu ROD, postanawia:

§ 1.

  Zgodnie z § 86 Regulaminu ROD pojazdy mechaniczne (ciężarowe) mogą wjeżdżać na teren ogrodu w celu dowozu nawozów, materiałów budowlanych itp. wyłącznie po uzyskaniu zgody gospodarza (członka zarządu) ogrodu. Wjazd należy każdorazowo uzgodnić z jednodniowym wyprzedzeniem z podaniem trasy dojazdu do działki, rodzaju pojazdu oraz masą pojazdu z ładunkiem (analiza stanu gruntu, możliwość uszkodzenia podłoża i elementów infrastruktury).

§ 2

  Osoby niepełnosprawne ruchowo zgodnie z § 87 (posiadające tzw. kartę parkingową) mają prawo wjazdu na teren ogrodu pojazdami mechanicznymi, którymi dojeżdżają do działki oraz parkowania na działce, jeżeli wyposażą ją w odpowiednie miejsce postojowe. Prawo wjazdu mają także pojazdy dowożące te osoby do działki.

§ 3

  Działkowcy, którzy uzyskali zgodę Zarządu na wjazd pojazdami mechanicznymi na teren ogrodu mogą wjeżdżać i wyjeżdżać w okresie 1.05 – 31.08 w godz. do 9.00 i od 19.00 (pobyt nocny). Parkowanie pojazdu może odbywać się wyłącznie na terenie działki wyposażonej w odpowiednie miejsce postojowe.

§ 4

  Klucze do bram wjazdowych przydzielone przez Zarząd, oznaczone kolejnym numerem wydawane będą działkowcom za opłatą (wartość klucza i kłódki). Działkowiec każdorazowo przy wjeździe i wyjeździe winien zamknąć bramę na klucz. Udostępnienie klucza do bramy wjazdowej osobom nieuprawnionym skutkuje odebraniem prawa do wjazdu oraz pokryciem kosztów zakupu nowej kłódki i kluczy dla pozostałych uprawnionych działkowców.

§ 5

  W okresie zimowym od 1.11 do 15.03 (przy niesprzyjających warunkach pogodowych termin ten może ulec wydłużeniu), w celu zachowania bezpieczeństwa osób i mienia oraz przeciwdziałaniu kradzieżom obowiązuje całkowity zakaz wjazdu na teren ogrodu pojazdami mechanicznymi.

§ 6

  Dopuszcza się wjazd i krótkotrwały, niezbędny postój na terenie ogrodu w okresie 01.09 – 01.11 w celu wywozu plonów z działki oraz w okresie 15.03 – 30.04 w celu dowozu nawozów i materiałów do działki.

§ 7

  Zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, bramy wjazdowe zostały oznakowane odpowiednimi znakami drogowymi. Niestosowanie się do obowiązującego oznakowania skutkować będzie odpowiednimi sankcjami karnymi (nie dotyczy osób niepełnosprawnych). W przypadkach losowych wjazdy i wyjazdy wyłącznie po powiadomieniu gospodarza ogrodu (członka zarządu). Dopuszczalna prędkość pojazdów na terenie ogrodu do 10 km/h. Pierwszeństwo ruchu na terenie ogrodu w każdej sytuacji ma pieszy uczestnik ruchu.

§ 8

  Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.05.2014 r.

Uzasadnienie

Do ROD „Kalinka” położonego na terenie Gminy Szydłowo nie dojeżdżają autobusy komunikacji miejskiej. Odległość do najbliższego przystanku MZK wynosi 2 – 3 km. W okresie letnim, szczególnie w weekendy znaczna część działkowców pozostaje na noc na działkach. Mając na uwadze bezpieczeństwo pojazdów, którymi dojeżdżają działkowcy i ich rodziny do ROD „Kalinka” Walne Zebranie uchwałą Nr 1/WZ/2014 z dnia 05.04.2014 r. zatwierdziło niniejszą uchwałę Zarządu ROD „Kalinka” ustalającą zasady wjazdy i wyjazdy pojazdami mechanicznymi na teren ogrodu, określonymi w sprawozdaniu zarządu za 2013 r.

Biuletyn Informacyjny

W Biuletynie Informacyjnym KZ nr 6/2018 m.in. materiały z XX posiedzenia Krajowej Rady PZD z 14.03.2018 r., sprowadzanie z działalności Prezydium KR i Krajowej Rady PZD w roku 2017, otwarty plan pracy KR i Krajowego Zarządu na rok 2018, ocena projektu ustawy o zmianie niektórych ustawa w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego oraz informacja o szkoleniach dla nowych działkowców w okręgach PZD.

Więcej…

Informator Działkowca

Najnowsze wydanie Informatora Działkowca możesz już znaleźć na tablicach informacyjnych w swoim ogrodzie. Wśród najważniejszych informacji: "Nowy regulamin ROD wkrótce w ogrodach", "Wycinka drzew ozdobnych", "PZD ws. zmiany ustawy śmieciowej", "Dotacje dla ROD z budżetów gminy". Zachęcamy do czytania!

Więcej…

Zielona Rzeczpospolita

W najnowszym numerze „Zielonej Rzeczpospolitej” – Wiosna w ROD 2018 - Walne zebrania w ROD, który w następnym tygodniu trafi do wszystkich ogrodów przeczytać można o m.in. o rejestracji znowelizowanego statutu PZD, opłatach za wodę wg nowego prawa wodnego, budowie siedzib dla Zarządów ROD, stanowisku PZD w spr. projektu ustawy reprywatyzacyjnej i pracach nad nowelizacją Regulaminu ROD. Ponadto w numerze: Przewodnik po walnych zebraniach, bezpieczeństwie w ROD, zasadach wycinki drzew i krzewów oraz przepisach dot. budowy altan na działkach. Zachęcamy do czytania, również w wersji on-line ! Przypominamy, że Zielona Rzeczpospolita jest przeznaczona dla działkowców i rozprowadzana bezpłatnie przez Zarządy ROD. Więcej…

Facebook PZD

Copyright 2022. Joomla 1.7 templates. ROD "Kalinka" w Pile.