DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2019

Drukuj
Kategoria: Uroczystości
Utworzono: środa, 18, wrzesień 2019

dni-dzialkowca-2019

DZIEŃ DZIAŁKOWCA
w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Kalinka” w Pile

Obchody „Dnia Działkowca” w ROD „Kalinka” w Pile stały się tradycją. Od wielu lat działkowcy w tym dniu spotykają się w ogrodzie, aby uroczyście obchodzić święto plonów. Tak też stało się 17 sierpnia 2019 r. Patronat honorowy nad imprezą objął Starosta Pilski, Eligiusz Komarowski, który także wspomógł finansowo jej organizację.

Prezes Zarządu, Marian Ostaszewski serdecznie przywitał działkowców oraz przybyłych na uroczystość: Panią Marię Fojt – Przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej i Wiceprezes Okręgu PZD w Pile, Panią Marię Małgorzatę Janyskę – Posłankę na Sejm RP, Panią Marię Kubicę – Przewodniczącą Rady Miasta w Pile, Pana Adama Szejnfelda – Posła do Parlamentu Europejskiego, Pana Arkadiusza Kubicha – Wicestarostę Pilskiego oraz Pana Piotra Głowskiego – Prezydenta Piły.

Uroczystość rozpoczęła się odegraniem hymnu Polskiego Związku Działkowców. Prezes Zarządu Marian Ostaszewski w swoim wystąpieniu podziękował działkowcom za trud wkładany w uprawę działek oraz działalność na rzecz rozwoju ogrodu. Nawiązał także do tradycji obchodów święta plonów w ogrodach działkowych, która sięga okresu międzywojennego: "Święto to w ogrodach działkowych integrujące społeczność ogrodową podobnie jak u rolników obchodzone jest w czasie, kiedy można ocenić efekty pracy na działkach. Zwyczaj uroczystych obchodów Dnia Działkowca w Polsce jest kontynuowany przez wiele zarządów rodzinnych ogrodów działkowych, które wzbogaciły tę piękną tradycję o własne inicjatywy i działania. Zarząd naszego ogrodu również kontynuuje tą piękną tradycję organizując uroczyste obchody Dnia Działkowca. Jest to najlepsza okazja aby pokazać rolę i znaczenie działki i ogrodów działkowych oraz ruchu ogrodnictwa działkowego dla nas i dla społeczności, w których żyjemy"

Zarząd ROD "Kalinka" doceniając wysiłek wkładany w estetykę działki i jej zagospodarowanie wyróżnił dyplomem okolicznościowym i nagrodą książkową o tematyce ogrodniczo-działkowej następujących działkowców: Bożenę i Andrzeja Marszał dz. 59, Janusza Pęciak dz. 83, Stefana Krygier dz. 178, Zbigniewa Siwińskiego dz. 180, Angelikę i Andrzeja Nowak dz. 198, Danutę Tekiel dz. 200, Danutę i Zdzisława Rozpłoch dz. 384, Hannę i Kazimierza Zdanowicz dz. 423, Krystynę i Stefana Słowik dz. 374, Danutę Michalska dz. 486.

Wielu działkowcom podczas uroczystości zasłały wręczone odznaczenia związkowe. Za szczególne zasługi na rzecz Polskiego Związku Działkowców oraz ogrodnictwa działkowego w Polsce - odznaczenie "Za zasługi dla PZD" Krajowy Zarząd PZD w Warszawie przyznał: Zofii Zubilewicz oraz Andrzejowi Marszałowi. Za działalność na rzecz Polskiego Związku Działkowców oraz należyte utrzymanie działki - Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Warszawie - przyznał złote odznaki "Zasłużony Działkowiec" następującym członkom Związku: Eugeniuszowi Zbroniec dz. 89, Julianowi Kordek dz. 480, Annie Drzewieckiej dz. 58, Halinie Kozłowskiej dz. 267. W imieniu Prezesa Polskiego Związku Działkowców – Pana Eugeniusza Kondrackiego wręczenia odznaczeń dokonała Pani Maria Fojt - Przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w Warszawie. Srebrne odznaki "Zasłużony Działkowiec" Okręgowy Zarząd w Pile przyznał następującym działkowcom: Bronisławowi Bilik dz. 248, Piotrowi Bury dz. 193, Bogusławowi Wład dz. 69, Danucie Lipińskiej dz. 159, Marii Nyka dz. 268, Benedyktowi Smarz dz. 233. Brązowe odznaki "Zasłużony Działkowiec" Zarząd ROD przyznał następującym działkowcom: Januszowi Dzięcielewskiemu dz. 149, Zenonowi Ciurzyńskiemu dz. 224, Krystynie Słowik dz. 374, Mariannie Młodożyńskiej dz. 405, Adamowi Młodożyńskiemu dz. 405, Janowi Wojtkiewiczowi dz. 422, Stanisławowi Cabanek dz. 402 Andrzejowi Majewskiemu dz. 309, Tadeuszowi Głowackiemu dz. 462, Eugenii Pawlak dz. 262, Janowi Adamczyk dz. 157, Elżbiecie Hering dz. 277, Danucie Tekiel dz. 200. W imieniu Prezesa Okręgu Polskiego Związku Działkowców w Pile – Pana Mariana Praczyka - o uhonorowanie działkowców srebrnymi i brązowymi odznaczeniami poproszona została Pani Maria Fojt - Przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w Warszawie oraz Wiceprezesa Okręgu PZD w Pile. Odznakę specjalną Polskiego Związku Działkowców "Za zasługi Dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kalinka" za szczególne zasługi na rzecz naszego ogrodu, w szczególności za wkład w jego rozwój, wzrost jego znaczenia dla społeczności lokalnej oraz propagowanie idei ogrodnictwa działkowego i postaw proekologicznych, Zarząd Rodzinnego Ogrodu działkowego "Kalinka" przyznał następującym działkowcom: Janowi Karnowskiemu – wieloletniemu gospodarzowi ROD w uznaniu jego wieloletniej pracy i wysiłku w tworzenie i zagospodarowywanie ROD, Henrykowi Machnaczowi - wieloletni Prezes Zarządu ROD, Henrykowi Siwkowskiemu – wieloletniemu Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Tadeuszowi Podgajnemu – wieloletniemu elektrykowi ogrodu, Albinie Kordek – wieloletniej gospodyni ogrodu. Eugenii Malinowskiej – wieloletniej Skarbnik Zarządu, wielkiej społeczniczce, bezinteresownej i uczynnej w pracy promującej ogród. W imieniu Zarządu ROD uhonorowanie odznaczeniami dokonał Prezes Zarządu ROD - Marian Ostaszewski.

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach gratulowali działkowcom osiągnięć w pracy na rzecz rozwoju ogrodu. Podkreślali duże znaczenie ogrodnictwa działkowego dla społeczności lokalnej oraz środowiska naturalnego. Gratulowali otrzymanych odznaczeń i wyróżnień. Byli pod wrażeniem infrastruktury jaka posiada ogród. Duże zainteresowanie wzbudził plac zabaw zmodernizowany w bieżącym roku z udziałem środków z Funduszu Rozwoju ROD przyznanych w ramach dotacji przez Krajowy Zarząd PZD w Warszawie i wyposażony w nowe urządzenia zabawowe. Przybyła na uroczystość Pani Maria Fojt na ręce Prezesa przekazała list gratulacyjny z pozdrowieniami i życzeniami dla działkowców naszego ogrodu. W swoim wystąpieniu podziękowała za kultywowanie przez nasz ogród pięknej tradycji "działkowych dożynek". Podkreśliła także znaczenie nowej ustawy o ROD dla dalszego rozwoju ruchu ogrodnictwa działkowego, apelowała o powszechny udział działkowców w nadchodących wyborach do Parlamentu.

Dla dzieci przygotowane zostały gry, konkursy i zabawy. Każdy z uczestników i zwycięzcy w poszczególnych konkursach otrzymali nagrody. Dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyła się przejażdżka na konikach.

Licznie zgromadzeni działkowcy świętowali w miłej atmosferze przy grochówce, kiełbasce i pajdzie chleba ze smalcem oraz kiszonym ogórkiem. Wieczorem bawili się przy akompaniamencie zespołu muzycznego do późnych godzin nocnych.
M.O.

 

2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31

Facebook PZD

Copyright 2024. Joomla 1.7 templates. ROD "Kalinka" w Pile.