Jubileusz 35 – lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kalinka”

Drukuj
Kategoria: Uroczystości
Utworzono: poniedziałek, 07, wrzesień 2015

35-lecie-2015-2

W dniu 5 września 2015 na terenie naszego ogrodu odbyła się niecodzienna uroczystość. Tego dnia świętowaliśmy koralowy jubileusz. Otwierając uroczystość Prezes zarządu Marian Ostaszewski serdecznie przywitał przybyłych działkowców oraz zacnych gości w osobach: Wicestarostę Pilskiego Stefana Piechockiego, Prezydenta Piły Piotra Głowskiego oraz Wiceprezes Okręgowego Zarządu Marię Fojt.

W swoim wystąpieniu Prezes nawiązał do początków powstania ogrodu oraz do aktualnej sytuacji naszego stowarzyszenia. „Najstarsi działkowcy pamiętają cały trud budowania, zagospodarowania ogrodu i działki. Mozolne przeobrażanie wysypisk, nieużytków i bagien w piękny, kwitnący ogród. Dziś to zielony skarb każdego miasta, doceniany przez środowisko i samorządy, ale niekiedy z uporem zwalczany przez niektóre środowiska polityczne. Świętując nasz jubileusz jako działkowcy, możemy dziś czuć się bezpiecznie. Mamy dobrą ustawę o ROD, którą z wielkim trudem i po ciężkich bojach sami wywalczyliśmy nie tylko dla siebie, ale również dla następnych pokoleń”.

Prowadzący uroczystość Wiceprezes Piotr Bury i Sekretarz Danuta Michalska przedstawili w skrócie historię powstania „Kalinki”: „W 1979 r. ówczesny Zarząd Wojewódzki Polskiego Związku Działkowców w Pile – uwzględniając potrzeby mieszkańców Piły oraz ich dążenia do gospodarowania na działkach – podjął starania o przydzielenie odpowiedniego terenu. Pierwotnie władze miasta zaproponowały jako – jako teren przyszłego ogrodu – łąki znajdujące się miedzy rzeką Gwdą a drogą Piła – Kalina. Nazwę ogrodu przyjęto od pobliskiej miejscowości Kalina. Stąd wzięła się nazwa naszego ogrodu „Kalinka”. Wiosną 1980 r. w czasie roztopów podniósł się poziom wody w rzece i woda zalała na okres kilku tygodni teren proponowanego ogrodu. Po zasięgnięciu opinii okolicznych mieszkańców organizatorzy doszli do wniosku, że sytuacja taka może powtarzać się w przyszłości – zrezygnowali z pierwotnie oferowanego terenu – nazwa „Kalinka” jednak pozostała. W kolejnej ofercie wskazano tereny pastwisk i gruntów ornych administrowanych przez Gminę Szydłowo, bezpośrednio przyległych do terenu miasta Piły. Propozycja została przyjęta. Są to tereny obecnego ROD „Kalinka”. Teren miał różna strukturę. Należało go zrekultywować i zmeliorować. W rejonie bagien należało zawieść ziemi. Przygotowaniem terenu pod ogród zajęło się ówczesne Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych. Ogromnego wsparcia w tworzenie naszego ogrodu wniosły zakłady pracy z terenu miasta Piły.5 maja 1980 r. w Sali widowiskowej Domu Kolejarza w Pile odbyło się zebranie założycielskie , na którym zostały wybrane władze statutowe naszego ogrodu, tj. zarząd, komisja rewizyjna i komisja rozjemcza”.

Z okazji jubileuszu przeprowadzono w ogrodzie konkurs plastyczny dla dzieci. Tego też dnia uhonorowano nagrodami i dyplomami młodych artystów. Wśród nich znaleźli się: Izabela Hałas, Kacper Krzeszewski, Antosia Strzelecka, Pola Rybacka, Julia Sadoch, Alicja Ostaszewska, Kacper Chrabkiewicz, Nadia Michalska, Julia Leciej, Wojtek Kordek, Roksana Sokołowska oraz Izabela Ostaszewska. Dla dzieci przygotowano atrakcyjne konkursy, gry i zabawy. Wyróżniono także 20 działkowców posiadających najpiękniejsze działki. Zasłużeni działkowcy otrzymali odznaczenia PZD: brązowe, srebrne i złote odznaki „zasłużony działkowiec” a kol Henryk Siwkowski, wieloletni Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odznakę „za zasługi dla PZD”. Imprezę finansowo i rzeczowo wsparli: Starosta Pilski Franciszek Tamas, Prezydent Piły Piotr Głowski oraz Wójt Gminy Szydłowo Dariusz Chrobak. Licznie zgromadzeni działkowcy świętowali w miłej atmosferze. Wieczorem bawili się przy akompaniamencie zespołu muzycznego do późnych godzin nocnych. Tak więc „Kalince” stuknęło 35 lat.

MEDIA:

35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 001
35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 002
35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 003
35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 004
35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 005
35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 006
35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 008
35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 009
35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 010
35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 012
35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 013
35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 014
35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 015
35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 016
35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 017
35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 018
35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 019
35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 020
35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 021
35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 022
35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 023
35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 024
35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 025
35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 026
35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 027
35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 028
35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 029
35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 030
35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 031
35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 032
35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 033
35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 034
35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 035
35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 036
35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 037
35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 038
35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 039
35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 040
35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 041
35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 042
35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 043
35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 044
35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 045
35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 047
35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 048
35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 049
35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 050
35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 051
35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 052
35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 053
35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 054
35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 055
35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 056
35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 057
35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 058
35 lat ROD Kali...
35 lat ROD Kalinka _2015_,fot.hes 059
IMG_9159
IMG_9159
IMG_9160
IMG_9160
IMG_9161
IMG_9161
IMG_9162
IMG_9162
IMG_9163
IMG_9163
IMG_9164
IMG_9164
IMG_9165
IMG_9165
IMG_9166
IMG_9166
IMG_9167
IMG_9167
IMG_9168
IMG_9168
IMG_9169
IMG_9169
IMG_9170
IMG_9170
IMG_9171
IMG_9171
IMG_9172
IMG_9172
IMG_9173
IMG_9173
IMG_9174
IMG_9174
IMG_9180
IMG_9180

Facebook PZD

Copyright 2024. Joomla 1.7 templates. ROD "Kalinka" w Pile.