DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2017

Drukuj
Kategoria: Uroczystości
Utworzono: wtorek, 10, październik 2017

dni-dzialkowca-2017

DZIEŃ DZIAŁKOWCA
w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Kalinka” w Pile

Obchody „Dnia Działkowca” w ROD „Kalinka” w Pile stały się tradycją. Od wielu lat działkowcy w tym dniu spotykają się w ogrodzie aby uroczyście obchodzić święto plonów. Tak też stało się 9 września 2017 r. Uroczystość rozpoczęła się odegraniem hymnu Polskiego Związku Działkowców. Patronat honorowy nad imprezą objął Starosta Pilski, Eligiusz Komarowski.

Prezes Zarządu Marian Ostaszewski w swoim wystąpieniu podziękował działkowcom za trud wkładany w uprawę działek oraz działalność na rzecz rozwoju ogrodu. Nawiązał także do tradycji obchodów święta plonów w ogrodach działkowych, która sięga okresu międzywojennego oraz Jubileuszu 120 lecia ruchu ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich. W czasie uroczystości za wieloletnią wzorową uprawę działki, srebrnymi odznakami „zasłużony działkowiec” uhonorowani zostali następujący działkowcy: Barcz Zbigniew dz. 78, Jujka Czesław dz. 160, Kamiński Ludwik dz. 310, Andrzejewski Stefan dz. 376, Prywer Jerzy dz. 412, Zygiel Walerian dz. 459, Arciszewski Piotr dz. 512, Konopa Olga dz. 530, Jankun Janina dz. 531, Zubilewicz Andrzej dz. 392. Aktu dekoracji odznaczeniami Związkowymi dokonał Andrzej Kierzkowski, członek Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Pile.

Laureatom konkursu „Wzorowa działka 2017” wręczone zostały dyplomy oraz kolorowe albumy o tematyce ogrodniczo – działkowej: Ciepłuch Jan dz. 87, Urban Jan dz. 30, Jędrychowska Maria dz. 302, Bilik Elżbieta, Bronisław dz. 248, Łobos Tadeusz dz. 285, Kujawka Danuta, Zdzisław dz. 475, Piosik Grażyna, Romuald dz. 469, Peksa Marian dz. 466, Gaworek Jolanta, Kazimierz dz. 483, Nalewajka Maria dz. 489. Za wieloletnią działalność społeczną na rzecz ogrodu, dyplomy uznania oraz nagrody pieniężne otrzymali: Malinowska Eugenia dz. 304, Lipiński Bronisław dz. 159, Nawrocka Renata dz. 344. Starosta Pilski, Eligiusz Komarowski przemawiając do działkowców, życzył wielu sukcesów i satysfakcji z uprawy działek. Zapewnił także o dalszym wspieraniu ogrodów. Działkowcy w podziękowaniu za dotychczasowa współpracę przekazali na ręce Pana Starosty pamiątkowy ryngraf. List z gratulacjami od Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Pile, Mariana Praczyka odczytał Andrzej Kierzkowski, członek Prezydium OZ. W trakcie wspólnego biesiadowania przy suto zastawionych stołach przygrywała muzyka. Dzielono się wrażeniami o tegorocznych plonach. Ze smutkiem stwierdzano, że z powodu częstych opadów deszczu i zalania działek były one nieco skromniejsze niż w latach poprzednich. Dla dzieci zorganizowane zostały zabawy i zawody zręcznościowe oraz jazda na konikach. Wieczorem zaś działkowcy w tanecznych pląsach przy akompaniamencie zespołu muzycznego kontynuowali zabawę do późnych godzin nocnych.
M.O.

 

dzien Dzialkowc...
dzien Dzialkowca - 09.09.2017, fot, hes, .  001.
dzien Dzialkowc...
dzien Dzialkowca - 09.09.2017, fot, hes, .  005.
dzien Dzialkowc...
dzien Dzialkowca - 09.09.2017, fot, hes, .  007.
dzien Dzialkowc...
dzien Dzialkowca - 09.09.2017, fot, hes, .  008.
dzien Dzialkowc...
dzien Dzialkowca - 09.09.2017, fot, hes, .  009.
dzien Dzialkowc...
dzien Dzialkowca - 09.09.2017, fot, hes, .  010.
dzien Dzialkowc...
dzien Dzialkowca - 09.09.2017, fot, hes, .  011.
dzien Dzialkowc...
dzien Dzialkowca - 09.09.2017, fot, hes, .  012.
dzien Dzialkowc...
dzien Dzialkowca - 09.09.2017, fot, hes, .  013.
dzien Dzialkowc...
dzien Dzialkowca - 09.09.2017, fot, hes, .  014.
dzien Dzialkowc...
dzien Dzialkowca - 09.09.2017, fot, hes, .  019.
dzien Dzialkowc...
dzien Dzialkowca - 09.09.2017, fot, hes, .  024.
dzien Dzialkowc...
dzien Dzialkowca - 09.09.2017, fot, hes, .  025.
dzien Dzialkowc...
dzien Dzialkowca - 09.09.2017, fot, hes, .  028.
dzien Dzialkowc...
dzien Dzialkowca - 09.09.2017, fot, hes, .  030.
dzien Dzialkowc...
dzien Dzialkowca - 09.09.2017, fot, hes, .  031.
dzien Dzialkowc...
dzien Dzialkowca - 09.09.2017, fot, hes, .  035.
dzien Dzialkowc...
dzien Dzialkowca - 09.09.2017, fot, hes, .  037.
dzien Dzialkowc...
dzien Dzialkowca - 09.09.2017, fot, hes, .  038.
dzien Dzialkowc...
dzien Dzialkowca - 09.09.2017, fot, hes, .  041.
dzien Dzialkowc...
dzien Dzialkowca - 09.09.2017, fot, hes, .  042.
dzien Dzialkowc...
dzien Dzialkowca - 09.09.2017, fot, hes, .  043.
dzien Dzialkowc...
dzien Dzialkowca - 09.09.2017, fot, hes, .  044.
dzien Dzialkowc...
dzien Dzialkowca - 09.09.2017, fot, hes, .  045.
dzien Dzialkowc...
dzien Dzialkowca - 09.09.2017, fot, hes, .  046.
dzien Dzialkowc...
dzien Dzialkowca - 09.09.2017, fot, hes, .  047.
dzien Dzialkowc...
dzien Dzialkowca - 09.09.2017, fot, hes, .  050.
dzien Dzialkowc...
dzien Dzialkowca - 09.09.2017, fot, hes, .  051.
dzien Dzialkowc...
dzien Dzialkowca - 09.09.2017, fot, hes, .  053.
dzien Dzialkowc...
dzien Dzialkowca - 09.09.2017, fot, hes, .  054.
dzien Dzialkowc...
dzien Dzialkowca - 09.09.2017, fot, hes, .  055.
dzien Dzialkowc...
dzien Dzialkowca - 09.09.2017, fot, hes, .  057.
dzien Dzialkowc...
dzien Dzialkowca - 09.09.2017, fot, hes, .  063.
dzien Dzialkowc...
dzien Dzialkowca - 09.09.2017, fot, hes, .  065.
dzien Dzialkowc...
dzien Dzialkowca - 09.09.2017, fot, hes, .  066.
dzien Dzialkowc...
dzien Dzialkowca - 09.09.2017, fot, hes, .  067.
dzien Dzialkowc...
dzien Dzialkowca - 09.09.2017, fot, hes, .  068.
dzien Dzialkowc...
dzien Dzialkowca - 09.09.2017, fot, hes, .  069.
dzien Dzialkowc...
dzien Dzialkowca - 09.09.2017, fot, hes, .  070.
dzien Dzialkowc...
dzien Dzialkowca - 09.09.2017, fot, hes, .  072.
dzien Dzialkowc...
dzien Dzialkowca - 09.09.2017, fot, hes, .  073.
dzien Dzialkowc...
dzien Dzialkowca - 09.09.2017, fot, hes, .  074.
dzien Dzialkowc...
dzien Dzialkowca - 09.09.2017, fot, hes, .  076.
dzien Dzialkowc...
dzien Dzialkowca - 09.09.2017, fot, hes, .  077.

Facebook PZD

Copyright 2024. Joomla 1.7 templates. ROD "Kalinka" w Pile.